Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обществено-политически форум срещу корупцията
 
Обществено-политическият форум срещу корупцията, организиран ежегодно от Центъра за изследване на демокрацията, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи, на нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията. Обществено-политическият форум се събира веднъж в годината, за да направи преглед на постигнатото през изминалия период и да даде насоките за работа през следващата година. Членовете на форума са публични личности, известни със своята почтеност и добра репутация, представители на държавни и неправителствени организации. Основна цел на форума е да обсъждането на годишния Доклад за оценка на корупцията.

Обществено-политически форум, 2016 г.
Обществено-политически форум, 2014 г.
Обществено-политически форум, 2009 г.
Обществено-политически форум, 2007 г.
Обществено-политически форум, 2006 г.
Обществено-политически форум, 2005 г.
Обществено-политически форум, 2004 г.
Обществено-политически форум, 2003 г.
Обществено-политически форум, 2002 г.
Обществено-политически форум, 2000 г.
Обществено-политически форум, 1999 г.
Обществено-политически форум, 1998 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.