ЦИД >> Социологическа програма

   
 

Събития

всички събития

Унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България
България е сред 26-те държави - членки на ЕС (без Ирландия и Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. още »
 
Заетост сред младежи от уязвими групи в региони Сливен и Ямбол
Центърът за изследване на демокрацията взе участие в еднодневен семинар на тема политики по младежка заетост и техните ефекти върху младежи от уязвими групи, в частност младежи роми, в региони Сливен и Ямбол. Семинарът имаше за цел да събере местни заинтересовани страни, които имат отношение по младежка заетост, като насърчи диалог по темата и ефектите на Европейската гаранция за младежта (ГМ) в двата региона. още »
 
Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС
През 2001 г. Холандия става първата страна в света, узаконила брачното равенство за еднополови двойки. Това създава прецедент, последван от десетки други страни както в Европа, така и извън нея. Днес двадесет и две от страните-членки в Европейския съюз вече предлагат някаква форма на узаконяване на връзките на еднополови семейства – регистрирано съжителство или брак. още »
 
Заетост сред младежите в Северозападна България
Центърът за изследване на демокрацията участва в еднодневен работен семинар във Видин, на тема „Младежка заетост в Северозападна България: реалност и перспективи“. още »
 

Публикации

всички публикации


Наблюдение на операции по принудително връщане в България: Заключителен аналитичен доклад

Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България

Европейската гаранция за младежта и нейното усвояване от ромската младеж в България

ALICE: Адаптиране на обучението за изграждане на приобщаваща образователна среда


   Социолог. програма

   ТЕМИ
      Актуално
 
Наблюдение на операции по принудително връщане в България: Заключителен аналитичен доклад
България е сред 26-те държави – членки на ЕС (без Ирландия и Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите – членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. още »
 
Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България
През последните години политиката в областта на принудителното връщане на граждани на трети страни се превърна във важен елемент от управлението на миграционните процеси в ЕС, като държавите членки са насърчавани да създадат ефективна система за наблюдение на национално ниво. Настоящата публикация има за цел да подпомогне създаването на такава система в България като предлага Стандарти за наблюдение изпълнението на такива операции. още »