ЦИД » Програма Сигурност » За програмата

   
 

За програмата

Центърът започва работа в областта на европейската интеграция със стартирането на проекта „Европа 2000: България и Европейския съюз”  в края на 1994 г. Този проект бе възложен от Министерството на външните работи на България и в него за първи път бяха анализирани  широк спектър от въпроси, свързани с изпълнението на  Договора за асоциирана на България към ЕС. С проекта „Европа 2000” се постави началото на едно дългосрочно усилие на Центъра в посока подпомагане присъединяването на страната към ЕС.

След 2001 г. дейността на Програмата се насочи  към ключови  проблеми на Евро-атлантическата интеграция, свързани с  правосъдието и вътрешните работи, като корупция, организирана престъпност, незаконен трафик на хора и стоки, както и реформата в сектора за  сигурност.

 


   Програма Сигурност

   ТЕМИ