ЦИД » Икономическа програма » Корпоративно управление » Събития

 

Събития

Противодействие на недекларираната заетост и скритата икономика в Югоизточна Европа: към по-добро управление и просперитет
Скритата икономика продължава да е широко разпространена в Югоизточна Европа. Резултатите от изследване на страните в региона показват, че 81% от заетите в Косово, 75% от заетите в Турция и 51% от заетите в Сърбия частично или изцяло укриват действителната си работна заплата. още »
 
Руското икономическо влияние в Централна и Източна Европа: стратегическите уязвимости в условията на хибридна война
През последното десетилетие Русия прави опити да засили икономическото си и политическо влияние в Централна и Източна Европа като използва редица похвати. Това е основният извод на доклада „Кремълският наръчник: руското влияние в Централна и Източна Европа“, плод на съвместната работа на Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). Докладът бе представен на международна конференция в София, организирана с подкрепата на Отдела за публична дипломация на НАТО. още »
 
Кръгла маса: Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор
Общественият дебат обикновено фокусира вниманието върху проблема с корупцията, съществуващ в отношенията между частния и публичния сектор. Последните изследвания сред бизнеса, извършвани от Витоша Рисърч обаче показват, че за фирмите корупцията между контрагентите на пазара е също толкова важен проблем. На 30 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса, на която бяха обсъдени алтернативни управленски механизми, които биха могли да насърчат почтено поведение на фирмите на пазара. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 5
На 23 март 2004 г. се проведе петата видеоконференция, посветена на ролята на корпоративното управление като средство за намаляване на бедността и създаване на добър инвестиционен климат. още »
 
Официално откриване на Центъра за дистанционно обучение
С откриването на Центъра за дистанционно обучение на 22 март 2004 г. България се присъедини към глобалното семейство на GDLN - мрежа, обединяваща над 60 държави в целия свят. Мрежата е създадена по инициатива на Световната банка и има за цел да подпомага устойчивото развитие на страните и трайното преодоляване на проблемите с бедността като създава възможности за обучение, обмен на знания и диалог между професионалистите, ангажирани с проблемите на развитието. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция - сесия 1
На 27 януари 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Световна банка-София организираха първата видеоконференция от серията “Управление и анти-корупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. Във видеоконференциите участват млади лидери от Босна и Херцеговина, България, Литва, Полша, Сърбия и Черна гора. още »
 
Противодействие на корупцията в частния сектор: институционална реформа и фирмено поведение
На 18 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема "Противодействие на корупцията в частния сектор: институционална реформа и фирмено поведение". Дискусията беше организирана от Коалиция 2000 и Асоциация Интегра-България в продължение на техните усилия за подобряване на корпоративното управление в България и повишаване на значението му за противодействие на корупцията. още »
 
Семинар за корпоративното управление и средствата за масова информация
В рамките на този проект на 20 и 21 ноември 2001 г. в Центъра за изследване на демкрацията ще се проведе двудневен семинар, посветен на отразяването на проблемите на корпоративното управление от българските медии. Предвижда се журналисти от печатните и електронни медии от цялата страна да се срещнат със специалисти в тази област, включително с представители на законодателната и изпълнителната власт, частния сектор и неправителствени организации. още »
 
Проблеми на корпоративното управление в България
На 13 януари 1999 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе експертна дискусия на тема "Проблеми на корпоративното управление в България". Присъстваха представители на Комисията за ценните книжа и фондовите борси, Центъра за масова приватизация, Българска фондова борса - София, Централния депозитар, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Асоциацията на притежателите на ценни книжа, неправителствени организации, български и чуждестранни фирми. още »