ЦИД » Икономическа програма » Корпоративно управление » Ресурси

   
 

Ресурси

Полезни материали, официални документи, статии и новини, свързани с темата Корпоративно управление, можете да намерите в съответните раздели на Българския портал за развитие и Глобалния портал за развитие.

Българският портал за развитие е проект на Световната банка за изграждане на глобална мрежа от портални сайтове за развитие в Интернет, които да обединят съществуващите знания, опит, умения, инициативи и проекти в различни области на социалното и икономическо развитие. В момента мрежата от портали обхваща над 40 държави в целия свят - от Шри Ланка и Салвадор, през Китай и Русия, до Хърватия и България. Изграждането на Българския портал за развитие беше осъществено по проект на Центъра за изследване на демокрацията. Инициативата стартира с подготвителен етап в периода март-ноември 2001 г.

От септември 2002 г. започва реалното изпълнение на проекта с подкрепата на Фондация "Портали за развитие" и се формира широка коалиция, подкрепяща мисията на портала.

Центърът за изследване на демокрацията, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Световна банка и Коалиция 2000, а също така и голям брой представители на публичния сектор, ИТ компании, частни бизнес асоциации и български НПО, продължават да подкрепят ценностите на развитието и партньорството си с Българския портал за развитие.


   Корпоративно управление
   Контакт

Тодор Ялъмов, координатор
Център за изследване на демокрацията
ул. Александър Жендов 5
София 1113, България
Тел: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
Ел. поща:
todor.yalamov(at)online(dot)bg

      Ние препоръчваме
 


Бяла книга за корпоративното управление в Югоизточна Европа
(Adobe PDF, 1.46 MB)