ЦИД » Икономическа програма » За програмата

   
 

За програмата

Икономическата програма започва работа с основаването на Центъра в края на 1989 г. с цел да подпомогне развитието на конкурентен частен сектор, регулиран от прозрачни и ясни правила, почиващи на демократично сътрудничество, насочено към успешното интегриране на българската икономика в Европейския и световните пазари.

Дейностите на икономическата програма са базирани на няколко основни инструмента:

 • Партньорство и интердисциплинарност - това са основните градивни камъни в работата на Центъра. Икономическата програма е установила дългосрочни, продуктивни отношения с всички институции и хора заинтересовани от икономическото развитие на страната. Икономическият екип работи в тясно взаимодействие с колегите си от останалите три програми на Центъра - европейска, правна и социологическа, както и с множество външни експерти.
 • Застъпничество основано на знание - икономическата програма инициира необходими промени в икономическата политика и законодателство, като се аргументира с резултати от обективни изследвания на Центъра.
 • Институционални контакти и мрежи - в съвременния глобален свят икономическата програма се стреми да остане свързана едновременно с последните международни тенденции и местните инициативи и развития.
 • Иновации - като отличителна черта на Центъра и икономическата програма непрестанно търси подобряване на дейността си чрез иновации, стремейки се да бъде инициатор на много от реформите в най-новото икономическо развитие на страната.
 • Образование, обучение, насърчаване - Центъра вярва, че споделянето и разпространението на знание е също толкова важно за постигане на устойчивост, колкото неговото създаване и запазване.

Икономическата програма извършва широк кръг от дейности, които обхващат всички основни аспекти на икономическия преход в страната след 1989 г. - институционална реформа. приватизация, чуждестранните инвестиции, трансформацията на дълга, социално осигуряване и пазар на труда, изтичането на мозъци, развитие на капиталовия пазар, МСП, Европейска интеграция, търговия и икономическо сътрудничество, реформа на паричната политика и банковата сфера, данъчна реформа, инфлация и ценова политика, земеделска реформа, управление на обществения сектор, сива икономика, конкуренция, корпоративно управление, ИТ и икономическо развитие и др. (за по-подробно описание на дейностите на икономическата програма по години вж. История).

Някои от по-важните инициативи на икономическата програма са:

 • Приватизация и развитие на малкия бизнес в България: първи стъпки и политики - стратегически документ изработен през 1992 г.;
 • Изработване на подзаконовите актове за създаване на Национален взаимоспомагателен фонд, приети от МС и Фонд за подпомагане и развитие на земеделието, приети от Министерство на земеделието през 1994 г.;
 • Програма за преобразуване на държавния дълг, приета за подпомагане на усилията на правителството за замяна на дълг срещу собственост през 1994 г.;
 • Политическа и правна среда за развитието на МСП в България - първата всеобхватна програма за действие в областта на МСП, приета през януари 1997 г.;
 • Стратегия за ускоряване на приватизационния процес 1997 - 1998, приета от МС през есента на 1997 г.;
 • Институционална и правна рамка за развитието на капиталовите пазари в България - програма създадена през 1997 г.;
 • През 1999 инициира и основава Инициатива за корпоративно управление, която изучава и подпомага въвеждането на модерно и отговорно фирмено управление в страната;
 • През 2000 г. разработва и пуска в Интернет пространството Български портал за развитие, който да приобщи България към световното обществото на познанието;
 • През 2003 г. изследването 'Сивата икономика в страните-кандидатки за ЕС' получава признанието на ЕК и Италианското председателство за ценния му принос към текущия дебат по темата в европейките институции.

Видни икономисти и експерти са били част от екипа на икономическата програма през годините, като непрекъснато са увеличавали общността на тези, които споделят ценностите на Центъра. В началото на деветдесетте години д-р Георги Прохаски, експерт в областта на икономическата политика и настоящ председател на Управителния съвет на Център за икономическо развитие, започва разработването на първите проекти на икономическата програма. По-късно той е заместен от д-р Тодор Градев и д-р Спартак Керемидчиев, експерти по управление на микро ниво и икономическо прогнозиране и моделиране. По-късно те основават Клуб "Икономика 2000". През 1996 г. д-р Даниела Бобева става координатор на програмата преди да се присъедини към правителството в качеството си на директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции и по късно - министър на търговията към преходното правителство през 1997 г. В периода 1997-2000 г. д-р Мария Прохаска, експерт по въпросите на прехода към пазарна икономика, социалната политика и публичната администрация, ръководи дейностите на програмата.


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми
      Екип