ЦИД » Икономическа програма » История

   
 

История

Тази страница представя накратко историята на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията от 1989 г. насам. За всяка година можете да прочетете кратки тематични акценти, последвани от по-подробно описание на дейностите, проектите, събитията и публикациите. Тези раздели съдържат основните етапи на развитие на Икономическата програма. За повече подробности, моля вижте подстраниците със събитията и публикациите на програмата.


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми
      Екип