ЦИД » Икономическа програма » Екип

   
 

Екип

Руслан Стефанов, Директор
Д-р Тодор Галев, Старши анализатор
Д-р Александър Герганов, Старши анализатор
Д-р Тодор Ялъмов, Старши анализатор
Даниела Минева, Научен сътрудник
Мартин Владимиров, Анализатор
Петър Терзиев, Анализатор
Румена Филипова, Научен сътрудник

 

 


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми