ЦИД >> Икономическа програма >> Корпоративно управление

   
 

Корпоративно управление

Икономическата програма на ЦИД вече в продължение на години се занимава с популяризирането и поощряването на реформата в корпоративното управление. Основната й цел е да изследва променящите се структури в корпоративната собственост и мерките по контрола в страните в преход като едновременно с това се опитва да обхване тези тенденции и съответните промени в корпоративното поведение и да ги анализира под формата на сравнение между практиките, както и да послужи като пространство за дискусия на различни политически алтернативи за приемането на модерни принципи за корпоративно управление като средство, чрез което икономиките в преход ще могат да се справят с препятствията по пътя към по-висока конкурентоспособност на международния пазар.

Икономическата програма беше един от основните участници в Инициативата за корпоративно управление в България, която включва коалиция от бизнес асоциации и заинтересовани неправителствени организации, чиято цел е да улеснят приемането на уместни и практически приложими стандарти и процедури за корпоративно управление. През годините тя прие по-широка политическа програма, която се съсредоточи върху развитието на корпоративното управление на регионално ниво в Централна и Източна Европа. Бяха направени редица препоръки относно промени в регулирането и прилагането на гаранциите за правата на миноритарните акционери, правилата за гласуване, свикването на общите събрания на акционерите и др.


Събития

всички събития

Противодействие на недекларираната заетост и скритата икономика в Югоизточна Европа: към по-добро управление и просперитет
Скритата икономика продължава да е широко разпространена в Югоизточна Европа. Резултатите от изследване на страните в региона показват, че 81% от заетите в Косово, 75% от заетите в Турция и 51% от заетите в Сърбия частично или изцяло укриват действителната си работна заплата. още »
 
Руското икономическо влияние в Централна и Източна Европа: стратегическите уязвимости в условията на хибридна война
През последното десетилетие Русия прави опити да засили икономическото си и политическо влияние в Централна и Източна Европа като използва редица похвати. Това е основният извод на доклада „Кремълският наръчник: руското влияние в Централна и Източна Европа“, плод на съвместната работа на Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). Докладът бе представен на международна конференция в София, организирана с подкрепата на Отдела за публична дипломация на НАТО. още »
 
Кръгла маса: Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор
Общественият дебат обикновено фокусира вниманието върху проблема с корупцията, съществуващ в отношенията между частния и публичния сектор. Последните изследвания сред бизнеса, извършвани от Витоша Рисърч обаче показват, че за фирмите корупцията между контрагентите на пазара е също толкова важен проблем. На 30 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса, на която бяха обсъдени алтернативни управленски механизми, които биха могли да насърчат почтено поведение на фирмите на пазара. още »
 

Публикации

всички публикации

Корпоративно управление в развитие: България 2002-2004
Публикацията “Корпоративно управление в развитие" прави преглед на по-съществените събития, практики и проблеми, свързани с корпоративния контрол в България за периода 2002-2004 г. Авторите разглеждат постиженията и пропуските в правната уредба и обръщат внимание на характеристиките на българските акционери и корпоративна организация, както и на допълнителните отношения между членовете на борда на директорите на една компания и самата компания, за да изведат препоръки относно нуждата от социално и отговорно корпоративно управление. още »
 
В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол
Преходът към пазарна икономика в голяма степен е белязан от проблема за осигуряване на ефективно работеща система от икономически субекти - индустриални предприятия, банки, финасови институции, фирми за услуги и пр. Нещо повече, една от най-интимните причини за краха на централно-плановите икономики бе точно невъзможността им да изградят мрежа от стимули и мотиви за автономна работа и саморазвитие на производствените единици. още »
 
Английско-български речник по корпоративно управление
Речникът е в джобен формат и съдържа около 300 широко използвани термина и терминологични съчетания от най-динамично развиващата се област на корпоративното управление, а също така и от областта на правото, счетоводството и финансите, борсите и данъчната дейност. Стремежът на авторите е бил да се намери възможно най-правилния превод или езиков еквивалент на английския термин, а за много понятия са включени допълнително уточняващи пояснения. още »
 


   Корпоративно управление
   Контакт

Тодор Ялъмов, координатор
Център за изследване на демокрацията
ул. Александър Жендов 5
София 1113, България
Тел: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
Ел. поща:
todor.yalamov(at)online(dot)bg

      Ние препоръчваме
 


Бяла книга за корпоративното управление в Югоизточна Европа
(Adobe PDF, 1.46 MB)