ЦИД » Икономическа програма » Конкурентоспособност и бизнес среда

   
 

Конкурентоспособност и бизнес среда

Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията винаги се е стремяла да анализира пречките пред българския бизнес и да дава препоръки за подобрение на ситуацията. Някои от тези въпроси включват законодателните аспекти на частния сектор в България, търговската политика в контекста на приемането на България към ЕС, движението на капитали и плащания, човешките ресурси и социалната политика, телекомуникационната политика, свободното движение на услуги, финансовите и институционални аспекти на лошите кредити и др.

Чуждестранните инвестиции се признават като един от определящите фактори на икономическия растеж. Икономическата програма е описала законовата и институционална рамка на преките чуждестранни инвестиции у нас, възприемането им от страна на мениджърите и тяхната ефективност. В многобройните си публикации Икономическата програма дава определенията и формите на инвестиции, анализира репатрирането на печалбата и капиталовите потоци, разисква въпроси, свързани с правото на собственост върху недвижимо имущество, предимствата и недостатъците на данъчните режими, а също така и институционалната подкрепа на приоритетните инвестиционни проекти.

През 2006 г. с участието на Центъра България за първи път беше включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките - Годишника на световната конкурентоспособност на IMD (International Institute for Management Development). Класацията ежегодно предоставя вече шестнадесет години анализи на конкурентоспособността на над 60 икономики в света. Изданията на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. Резултатите на страните в годишника се наблюдават внимателно от международните инвеститори.

Видеоконференция "Инвестиционен климат: конкурентоспособност и намаляване на бедността", 13 юни 2005 г.
Видеоконференция: Представяне на Доклада за световно развитие 2005 на Световната банка, 18 април 2005 г.
Видеоконференция: Усъвършенстване на търговското законодателство: Несъстоятелност и права на кредиторите, 22 март 2005 г.


Събития

всички събития

Международната конкурентоспособност на България 2017 г.
Според Годишника на световната конкурентоспособност 2017 на Института за развитие на управлението (IMD, Швейцария) българската икономика, теглена от ЕС, продължава бавно да излиза от стагнацията. Българските политици и бизнес мениджъри не са успели да подобрят конкурентоспособността на страната за 10-те години членство в ЕС. още »
 
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки в България
Независимо от напредъка и повишената прозрачност, обществените поръчки в България продължават да се характеризират с високи нива на корупционен риск. Броят на нарушенията, регистрирани от контролните агенции, остава значим. Същевременно липсва ефективно преследване, а наказателните дела са малко на брой и насочени към ниските управленски нива. още »
 
Кремълският наръчник: руското влияние в Централна и Източна Европа
През последното десетилетие, Русия е използвала редица инструменти, за да усили икономическото си въздействие в Централна и Източна Европа, с цел да разшири политическото си влияние, да завладее държавната политика в ключови области и в крайна сметка да дискредитира Западния демократичен модел и подкопае трансатлантическите връзки. Тези инструменти са изложени в Кремълския наръчник: Оценка на руското влияние в Централна и Източна Европа, доклад, изготвен от Центъра за изследване на демокрацията в партньорство с Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). още »
 
Центърът за изследване на демокрацията е отличен с пет звезди от Transparify
Центърът за изследване на демокрацията беше отличен за втори път с пет звезди в класацията на Transparify за 2016 г., заедно с двама членове на анти-корупционната инициатива SELDI от Черна гора - Центъра за демократичен преход и Институт Алтернатива. Transparify, инициатива с нестопанска цел със седалище в Грузия (Кавказ), изготвя първата по рода си глобална класация на финансовата прозрачност на 200 големи мозъчни тръстове (think-tanks) в 47 страни. още »
 

Публикации

всички публикации


Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки: Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете

Управление на обществените поръчки в България: корупционни рискове и наказателно преследване

CSD Policy brief No. 55: Конкурентоспособността на българската икономика 2015

CSD Policy Brief No 44: Конкурентоспособност на българската икономика: 2014 г.


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми