ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Пазари на организираната престъпност >> Трафик на наркотици

   
 

Трафик на наркотици

България се намира на пътя на хероина, свързващ Афганистан и други азиатски страни- производителки на дрога със Западна Европа. През 90-те години в страната се създава малък, но често агресивен пазар на наркотици . Изучаването на тези проблеми в тяхното регионално и национално измерение се превърна във важно направление в дейността на Центъра за изследване на демокрацията. Освен периодичните качествени изследвания в начина на опериране на пазара на наркотици, анализаторите от Центъра дават своя принос при анализирането на програми за намаляване на щетите от този пазар.

 

Пазарът на наркотици в България

Контрабандните канали в Югоизточна Европа- Контрабанда на наркотици

Хероиновите потребители една година след отпадането на “личната доза” -2005

Инжекционно употребяващи наркотици в България – 2004


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания