ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност

   
 

Организирана престъпност

Организираната престъпност е една от основните области, в които работи Центърът за изследване на демокрацията през последното десетилетие. През този период бяха проведени редица изследвания, свързани с престъпните пазари и дейности. При изпълнението на проекти и изследвания, Центърът си партнира с национални органи (МВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”), международни правоохранителни агенции (Агенцията за борба с тежката организирана престъпност на Великобритания, Криминалната полиция на Германия и Австрия,Европол), както и международни организации (Служба на ООН за борба с престъпността и разпространението на наркотици). От 2007 г. чрез своята дъщерна компания, „Проект 1” ЕООД, Центърът провежда изследвания, възложени от Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия, във всички 27 страни-членки на ЕС, като си партнира с водещи криминолози от цяла Европа. Научните статии на експертите от Центъра се публикуват в международни специализирани издания. С редовното си участие във водещи телевизионни и радио станции, както и чрез публикации в ежедневни и седмични печатни издания, те участват активно в публичния диалог при обсъждането на политики за борба с организираната престъпност. още>>

 

Престъпност и полиция

Изследванията, свързани с общия брой престъпления и действията от страна на полицията  са една от ключовите дейности на Центъра за изследване на демокрацията от 1997 г. насам, когато работи съвместно със Службата на ООН за борба с престъпността и разпространението на наркотици по реализирането на Международното виктимизационно изследването на престъпността. Оттогава заедно с дъщерното си дружество, „Витоша Рисърч”, агенция за социологически изследвания, се провежда ежегодно изследване за жертвите на престъпления, които са както отделни физически лица, така и частни компании. От 2005 г. от името на Министерството на вътрешните работи, се провежда ежегодно Национално изследване на престъпността (НИП). Между 2004 и 2008 г., със съдействието на Институт „Отворено общество” в Ню Йорк и Европейския съюз, се реализират редица изследвания, свързани с провеждането на полицейски проверки и използването на етнически профил. Научните статии на експертите от Центъра се публикуват в международни специализирани издания. С редовното си участие във водещи телевизионни и радио станции, както и чрез публикации в ежедневни и седмични печатни издания, те участват активно в публичния диалог при обсъждането на политики за борба с организираната престъпност. още>>

 


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания